Den lilla festivalen med det stora hjärtat!
|

17
jul

Kluksfestivalen, återuppstår för fjärde gången…

Festivalen som startade 1981 påbörjar sitt fjärde decennium och hur många år det blir nu är det ingen som vet…

Upprinnelsen till festivalen var frågan hur vi skulle kunna ta tillvara den gamla festplatsen som låg nere vid Klukstjärn och som var helt igenväxt efter många års träda. Roger Meijer, som varit bosatt i byn några år, blev vår motor i arbetet och då han var en musiker med många kontakter så var det hans spirande planer som triggade igång festivalen. Arbetet med att röja upp tog fart 1980 och liten scen byggdes nästföljande år. Det blev en fantastisk succé, kanske inte publikt men däremot musikaliskt. Inom organisationen fick vi rika erfarenheter och konceptet spreds till Härjedalen med ett påföljande rikt utbyte av varandra. Meningen med festivalen var att försöka presentera det rika musikliv som råder i Jämtland/Härjedalen. Första omgången sträckte sig fram till 1986 och under denna tid lanserades Torgny ”Kingen” Karlsson som var blott 13 år när han för första gången besökte Kluk tillsammans med Jonny Wetterstrand och Jan Trana Svensson, som hade startat en musik- och teaterförening i Härjedalen. Andra blivande stora namn som spelade på festivalen var Ulrik Johansson som rest med stora musiker ute i vida världen, Johnny Johansson en stor legend i jazzvärlden var också en av deltagarna bland många andra. Namnet var på den tiden Musikfestivalen i Kluk.

1996 startade festivalen om på nytt och vi hade då en riktig glansperiod eftersom många Jämt och Härjedalska musiker nu hade nått ett stort riksintresse. Vi hade Hoven Droven, Garmarna, Triakel, 1000$ playboys, Jonny Johansson, Evert Ljusberg, Kjell Höglund samt många fler riksbekanta spelmän som var vanligt förekommande i medierna. Publikt var det nu också en stor succè med ett stort antal besökare samt en stor aktivitet även på våra campingar.
Den årliga fotbollsmatchen lördag natt på artistcampingen ”Meijerlägdan” kommer fortfarande upp när man träffar artister från den perioden. Festivalen arrangerades till 2002 i full skala (dock med en paus år 2000).

2004-2006 kördes festivalen som en lång musikfest på en lördagskväll, det var ganska många besökare men någon festivalkänsla infann sig aldrig så därför blev det åter en paus till
2009 då det gjordes ett tappert försök att återuppväcka festivalen, vi satsade då på en full festival med bl.a. en akustisk scen och vår konferencier på kvällspasset var kultfiguren Gula Gubben som i ett flertal intervjuer talat sig varm om Kluksfestivalen, som numera är vårt etablerade namn!

Kluksfestivalens motto är att försöka ha ett brett musikutbud, där ingen genre är för smal. Uppträdanden med allt från klassisk musik till vattenbalett, den genomfördes av vår store skådespelare Mikael Rahm. Det värmer att kunna visa upp bra musik under bra förhållanden. Festivalen har haft den stora turen att kunna knyta kontakt med bra ljudtekniker, som hjälpt både oss och artisterna till bra villkor. Vi har också vid ett flertal tillfällen haft förmånen att få Radio Jämtland att spela in konserter och därefter i radion återutsända många bejublade framträdanden.

Nu 2017 är det alltså dags igen för ett nytt försök. Den 11-12 augusti kör vi så det ryker, även denna gång med många fina jämtländska artister. Vi hoppas att organisationen som nu består av många yngre personer lyckas skapa ett stort intresse, inte bara med att besöka oss utan även att ställa upp med diverse sysslor så vi fortsatt kan köra vidare flera år framöver.

Nertecknat av Bertil Johansson med god hjälp av Roger Meijer.